سفارش تبلیغ
صبا

یکی از دوستان درباره دعوای روسای قوا این اشعار را برایم فرستاده است. بد نیست دوستان هم آن را بخوانند و نظر خود را بیان کنند:

این عمار

دعوای کودکانه وزشت شما خطاست

نفس شما به حضرت ابلیس مبتلاست

وقتی که خصم منتظر یک بهانه است

آیا جدال و جنگ دراین روزها رواست؟

این رهبر عزیز دلش خون شد ازشما

حتمأدوباره گفت که عمار من کجاست؟

امواج فتنه می رسد از هرکجا ولی

کشتی نوح را چه غم از ورطه بلاست؟

این انقلاب کشتی اولاد احمد(ص) است

این پور حیدر(ع) است که بر عرشه ناخداست

برای سلامتی حضرت امام خامنه ای سه صلوات